info@itef.com.tr +90 216 345 42 47

Projects


 

“Kültürel  Çeşitlilik için Bölgesel Ağ (READ)” Projesi

Açık Çağrı 2022/2023

Açık Çağrı – 3 “Beş ülkede çok dilli projelerin desteklenmesi

Açık Çağrı- İlan tarihi: 15.09.2022

Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ- READ, sivil toplum kuruluşları aktörlerinin kültürlerarası hoşgörüyü teşvik etmek ve gençliğe odaklanıp demokratik değerlere katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bölgesel bir projedir. Proje, Goethe Institut (Üsküp) ve diğer proje ortakları; Association Krokodil (Sırbistan), Center for Balkan Cooperation- Loja (Kuzey Makedonya), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Arnavutluk), Kalem Kültür Derneği (Türkiye) ve Qendra Multimedia (Kosova) tarafından yürütülmektedir.

Proje 1 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup 31 Ağustos 2024’e kadar devam edecektir.

Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ- READ hibe bütçesi üç yıl ve üç çağrı için toplamda € 91.000 ’dur.

Üçüncü açık çağrı için mevcut bütçe € 55.000’ dur.

“Beş ülkede çok dilli projelerin desteklenmesi” açık çağrı sonucunda Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’deki toplam 22 Sivil toplum kuruluşuna düşük bütçeli destek sağlanacaktır.

Açık Çağrı 3: “Beş ülkede çok dilli projelerin desteklenmesi, projesi yöresel edebi eserlerin hedeflenen ülkelerde, yayılmasını desteklemeyi amaçlar. Belirlenen bu amacın yöresel edebiyatın, çeviri ile birleştirilerek sunulması ve tanıtılması beklenmektedir. Proje desteğinin amacı, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye bölgeleri arasındaki çevirileri destekleyerek önemli ölçüde çoğaltmaktır.

Başvuru için son tarih: 31 Ekim 2022 saat: 23.59 (TSİ)

Her bir proje için maksimum destek miktarı 2.500 €’ dur.

Hibe, çeviri, tasarım, eserin basımı ve yerel edebiyatın tanıtımını karşılayacaktır.  

Projede yer alacak eser(ler) başvuru koşullarına uygun ülke dilleri arasında çevrilmelidir. (örneğin bir Türk yazarın eseri Arnavutça, Sırpça veya Makedonca diline tercüme edilmelidir).

Tüm başvurular, Goethe Proje Başvuru Portalı – (GAP)  https://gap-online.goethe.de/en-US/ 

(sitede lütfen bu alanı seçin; READ – Regional Network for Cultural Diversity – Multilingual projects III/22 )

aracılığıyla İngilizce dilinde elektronik olarak sunulmalıdır. Proje başvuru dosyasındaki eklerin yerel dillerde

– Arnavutça, Sırpça, Makedonca veya Türkçe– tam detaylı olarak sunulması kabul edilmektedir.

Bu çağrı için gerekli tüm belgeler GAP portalında bulunabilir.

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir: 

– Sivil toplum kuruluşu olmak, (STK)

– Kar amacı gütmemek,

– Projede, ortaklar da dahil olarak, projenin yönetiminden doğrudan sorumluk olmak,

– Çağrının yayınlanma tarihinden (15/09/2022) en az 6 ay önce Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan veya Türkiye ülkelerinden birinde kurulmuş olmak,

– Bu çağrının bir ya da birden fazla tematik alanı ile ilgili çalışıyor olmak.

Her başvuru sahibi yalnızca bir başvuru yapabilir, birden fazla başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvurularla her türlü sorunuz için proje ortaklarının aşağıda belirtilen e-mail adreslerine yazarak iletişime geçebilirsiniz.

Albaniainstituti.libri.promocioni@gmail.com                Kosovainfo@qendra.org

Kuzey Makedonyalojaculture@gmail.com,                      Sırbistanoffice@krokodil.rs

Türkiyeinfo@itef.com.tr

Portal üzerinden başvuru süreci adına veya idari ve mali konular ile ilgili diğer sorularınız için

read-grants@goethe.de e-mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi almak için Facebook ve Instagram hesaplarımızı takip edin.

Web: www.kalemkultur.com
www.itef.com.tr
Email: info@itef.com.tr
Instagram: itef_istanbul
Facebook: @itef.festival
Twitter: itef_istanbul